Advokatska kancelarija Miloš Vlahović svojim klijentima omogućuje u digitalnom formatu uvid i informacije o status predmeta, sudske zapisnike, izjavljene žalbe, tužbe, podneske i druga pismena u digitalnom formatu. Blagovremeno i u najkraćem mogućem roku klijenti naše Advokatske kancelarije dobiće odgovor o stanju predmeta sa svim pripadajućim dokumentima iz spisa na njihov e-mail.