Kompanijsko pravo

Osnivanje svih vrsta privrednih društava za domaće i inostrane klijente; izrada osnivačkih i drugih opštih akata društva; pružanje pratećih usluga u postupku osnivanja i registracije društva pred nedležnim institucijama; pružanje svih vrsta usluga u oblasti statusnih promene privrednih društava. Izrada ugovora, pružanje poslovnih saveta, zastupanje klijenata pred Privrednim sudovima u Republici Srbiji.

Poresko pravo

Pružanje pravnih mišljenja u vezi sa poreskim pravom, podnošenje poreskih prijava za fizička i pravna lica, zastupanje klijenata u poreskom postupku, postupaku utvrđivanja poreske rezidentnosti, pružanje pravnih saveta i zastupanje klijenata u sporazumnom postupku izbegavanja dvostrukog oporezivanja.

Građansko pravo

Zastupanje u parničnim postupcima koji se odnose na naknadu štete, ugovorne odnose, nasledno i porodično pravo, postupci za utvrđivanje prava vlasništva i drugih stvarnih prava. Izrada svih vrsta ugovora, posredovanje u kupovini i prodaji nepokretnosti, zastupanje klijenata u postupku upisa prava vlasništva na nepokretnostima, hipoteka itd.

Radno pravo

Zastupanje klijenata pred sudovima u radnim sporovima i pružanje svih usluga i pravnih saveta u vezi sa radnim pravom.